מקודד חיצוני מתכתי מוגן מים אנטי וונדלי משולב קורא כרטיסי קרבה PK-12 דק במיוחד